Sản phẩm chống thấm tốt nhất của Neomax Miền Nam

Sản phẩm chống thấm tốt nhất của Neomax Miền Nam

Các sản phẩm chống thấm là những vật liệu hoặc hỗn hợp các chất lỏng được thiết kế để ngăn chặn sự thấm nước hoặc các chất lỏng khác vào bề mặt hoặc vật liệu được áp dụng. Các sản phẩm chống thấm phổ biến bao gồm:

  1. Màng chống thấm: Đây là loại sản phẩm chống thấm phổ biến được sử dụng để phủ lên các bề mặt để ngăn chặn sự thấm nước. Các loại màng chống thấm bao gồm màng nhựa PVC, màng HDPE, màng TPO, màng EPDM, v.v.

  2. Sơn chống thấm: Sơn chống thấm được sử dụng để phủ lên các bề mặt để tạo ra một lớp bảo vệ chống thấm. Loại sơn này có thể được sử dụng trên nhiều bề mặt khác nhau, bao gồm tường, sàn, mái, và các bề mặt khác.

  3. Bột chống thấm: Bột chống thấm được sử dụng để phủ lên các bề mặt để tạo ra một lớp bảo vệ chống thấm. Bột chống thấm được pha trộn với nước để tạo thành một hỗn hợp và sau đó được sử dụng để phủ lên các bề mặt.

  4. Chất kết dính chống thấm: Đây là loại sản phẩm được sử dụng để kết dính các vật liệu chống thấm với các bề mặt cần bảo vệ. Các chất kết dính chống thấm phổ biến bao gồm keo silicone, keo polyurethane, keo chống thấm tổng hợp, v.v.

  5. Các sản phẩm phụ trợ khác: Ngoài các sản phẩm chống thấm trên, còn có các sản phẩm phụ trợ khác được sử dụng để tăng cường hiệu quả chống thấm, bao gồm băng keo chống thấm, lưới chống thấm, vải chống thấm, và các sản phẩm phủ bảo vệ khác.

Waterproof products: neomaxmiennam.vn/san-pham