3 gốc doanh nghiệp của Neomax Miền Nam

3 gốc doanh nghiệp của Neomax Miền Nam

Giới - Định - Tuệ (tiếng Pali: Sīla - Samādhi - Paññā) là ba khái niệm quan trọng trong đạo Phật và được coi là ba đường điều hòa (tiếng Pali: Magga) để giải thoát khỏi đau khổ trong cuộc sống.

Giới (Sīla) ám chỉ việc tuân thủ các quy tắc và quy định của luân lý đạo Phật, bao gồm các nguyên tắc đạo đức, đạo lý và luân lí. Việc tuân thủ giới giúp ta giữ cho tâm trí được thanh tịnh và giảm bớt những tác động tiêu cực của hành động.

Định (Samādhi) ám chỉ việc tập trung và tu tập để đạt được tình trạng tâm lí ổn định và thanh tịnh, từ đó dẫn đến trải nghiệm sâu sắc của sự thật. Khi tâm trí được tập trung, ta có thể xua tan những suy nghĩ tiêu cực và giảm bớt sự tham lam, sự căng thẳng và lo lắng.

Tuệ (Paññā) ám chỉ kiến thức và sự hiểu biết sâu sắc về thực tại, về sự khổ đau và những nguyên nhân gây ra nó. Từ việc hiểu biết này, ta có thể giải thoát khỏi những suy nghĩ sai lầm và nhận ra sự vô hình của mọi thứ, từ đó giải thoát khỏi đau khổ và đạt được sự giác ngộ.

Tầm quan trọng của Giới - Định - Tuệ trong đời sống tu tập là giúp chúng ta có thể tu tập và đạt được trải nghiệm sâu sắc về sự thật, từ đó giải thoát khỏi đau khổ và đạt được sự giác ngộ. Việc tuân thủ giới giúp ta giữ cho tâm trí được thanh tịnh và tránh xa những hành vi tiêu cực. Việc tập trung và tập định giúp ta giảm bớt sự căng thẳng và lo lắng, đem lại sự an tĩnh và thanh tịnh.

Xem thêm: neomaxmiennam.vn/03-goc-doanh-nghiep